Fritidscentre

Fritidsklubberne er et tilbud for børn fra 4. til 6. klassetrin. 

Takster for 2019:

4. kl.     1105 kr. pr. måned
5. kl.       958 kr. pr. måned
6. kl.      538 kr. pr. måned
(Juni er betalingsfri)

Ungdomsklubberne er et tilbud for unge fra 7. klassetrin til 18 år. 

Takster for 2019:

7. kl. til 18 år     112 kr. pr. måned
(Juni er betalingsfri) 

Tilmelding og udmeldelse til klubberne sker via den digitale pladsanvisning: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=favrskov07&k=710